Úklid proveden!

10.04.2017

První dubnovou sobotu se při polojasném počasí parta dvanácti dobrovolníků rozhodla s události Zero Waste Krajina pouklízet kampus VŠB-TUO. Účastníci akce dostali pracovní rukavice s logem VŠB-TUO, trička Hornicko-geologické fakulty a odpadkové pytle od partnera Ukliďme Česko. Před samotnou akci byli všichni poučeni ohledně bezpečnosti práce a jak nakládat s nebezpečným odpadem. Rozvrhl se plán úklidu, následně se společně vyrazilo napříč kampusem.

Trasa byla stanovena směrem od Auly přes rektorát, budovu FEI, Ústav Geoniky, CPI, budovy J, kolem studentského klubu Wagon až na koleje. V kampusu univerzity byl vesměs směsný odpad, spousty obalů, odpad z rekonstrukce opláštění budovy J a taky velké množství nedopalků od cigaret. Vytipované místa máme zaznačené a budeme se snažit o umístění více odpadkových košů či popelníků, aby se předcházelo znečišťování krajiny.

Poté co se uklidil odpad v kampusu, se parta vrhla na úklid lesíka, který lemuje ulici Opavskou a vede směrem ke kolejím. Zde byl úklid na místě. Podařilo se odpadem naplnit 3 kontejnery. Nejspíše zde přebývali bezdomovci a různá individua, jelikož se z lesíka tahaly válendy, deky, oblečení, pánvičky, plechovky, skleněné láhve, monitor, opálené kabely, kartony, dětské hračky, nespočet PET lahví apod.

A za dobře vykonanou práci, je třeba se odměnit. V areálu Minigolfu na kolejích VŠB-TUO jsme si opekli špekáčky. Třídění a recyklace zúčastněným nebyl cizí pojem, proto se rozvinula debata o odpadech, o projektech, které se chystají a také o tom, co jsme v areálu školy zvláštního našli.

Jsme rádi, že jsme udělali dobrou věc. Na velmi znečištěných místech jsme umístili cedule, které informují o tom, že zde byl poveden úklid a že si přejeme, aby toto místo bylo dále udržované v čistotě.

Pravidelné úklidy bychom chtěli zavést do svých diářů a mít tak čisté prostředí, ve kterém žijeme, sportujeme a pracujeme!